Kanunlar

------------------

ILO Sözleşmeleri

Yönetmelikler

----------------------------------

Dayandığı Kanun No/Madde

YÖNETMELİK ADI(Alfabetik Sıralama)

Mevzuat Bilgi Sistemi Linki

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

4857/3

Alt İşverenlik Yönetmeliği

MBS Linki

 

27010

4703

Asansör Yönetmeliği

MBS Linki

 

26420

6331/30, 3146/12

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 1. Değ.16.01.2014

28539 Değ.28884

4857/39

Asgari Ücret Yönetmeliği

MBS Linki

 1. Değ.19.04.2014

25540 Değ.28977

4857/91, 6331/24-3

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 1. Değ.04.02.2014

28737 Değ.28903

6331/30

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28741

4703

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

MBS Linki

 

26411

4703

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

MBS Linki

 

26392

7126/Ek-9

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

26735

6331/30

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28678

6331, 2872, 644, 5902

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28867 Mük.

6331/30

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

MBS Linki

 

28721

6331/16, 17, 18, 30

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28648

6331/30

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28633

6331/30

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

MBS Linki

 

28743

5510/107

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi

MBS Linki

 1. Değ.22.01.2011

27021 Değ.27823

4857/114

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 1. Değ.15.05.2004

25423 Değ.25463

3146/5,15

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

MBS Linki

 

28453

4857/71

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 1. Değ.25.10.2013

25425 Değ.28802

5176/3,7

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

27699

7269/3

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

26454

6331/30 3146/12

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28620

3194/44, 3542/3

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

MBS Linki

 

18565

3194/44

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

20339

3154/28

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

MBS Linki

 

24246

3154/28

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

MBS Linki

 

24500

7201/7-a

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

MBS Linki

 

28533

6331/30

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

MBS Linki

 

28717

4857/30

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

MBS Linki

 

28877

6331/30

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

MBS Linki

 

28737

6331/30

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28744

2872/8, 11,12

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

MBS Linki

 

25406

4857/76

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

MBS Linki

 

25425

4857/70

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

MBS Linki

 

25446

1593/127

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

MBS Linki

 

28698

3359/9 181/9,43 1593/179

İlkyardım Yönetmeliği

MBS Linki

 1. Değ.18.03.2004

24762 Değ.25406

6331/30, 31, 3146/2, 12

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

MBS Linki

 1. Değ.02.05.2014

28628 Değ.28988

6331/3,30, 3146/2,12

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 1. Değ.11.10.2013

28512 Değ.28792

6331/10, 30, 31

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28741

4857/63

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

MBS Linki

 

25425

4857/41

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

MBS Linki

 

25425

6331/6,8,30 3146/2,12

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

MBS Linki

 1. Değ.31.01.2013

28512 Değ.28545

6331/7

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28861

6331/22,30

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28532

6331/10,30

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

MBS Linki

 

28512

4857/38

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

25393

6356/4

İşkolları Yönetmeliği

MBS Linki

 1. Değ.26.03.2014

28502 D.28953

1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

 

25902

6331/30

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

 

28710

6331/30 3146/2,12

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28713

6331/11, 12, 30

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28681

6331/25, 30

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

MBS Linki

 

28603

4857/69

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28717

6176/3,7

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

25785

6331/30

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28730

4447/Ek-2

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

27920

6269

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

MBS Linki

 

11811

6331/30

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28733

6331/30

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28695

4703

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

MBS Linki

 

26361

4857/110

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

MBS Linki

 

25391

6331/30

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

MBS Linki

 

28770

4703

Makina Emniyeti Yönetmeliği 28.09.2014 tarihinde yayımlanan (yürürlük tarihi:01.01.2015) Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/At)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız!

MBS Linki

 

27158

3628

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

20696

1739, 3797 3308, 2547

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

MBS Linki

 1. Değ.04.10.2012

24804 Değ.28431

5544

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

MBS Linki

 

27096

4703

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

MBS Linki

 

26392(4.Mük)

5188

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

 

25606

4857/76

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

25426

234

Resmi Mühür Yönetmeliği

MBS Linki

 

18513

3056/2,33

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

25658

6331/30

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28709

6331/30

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

MBS Linki

 

28762

4857/111

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

 

26986

6356/29, 30, 77

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28833

5510/Ek-1

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 1. Düz.23.07.2009

27295 Düz.27297

5510/107

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

MBS Linki

 

27579

4904/3

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

MBS Linki

 

27593

4703/4

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

MBS Linki

 

28514 4.Mük.

7201/60

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

MBS Linki

 

28184

6331/17, 30

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

MBS Linki

 1. Düz.25.07.2013

28706 28718 Mük.

6356/42,61

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

28792

6356/57

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

MBS Linki

 

28844

6331/30

Tozla Mücadele Yönetmeliği

MBS Linki

 

28812

6331/21

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

MBS Linki

 

28550

818/323, 854/29....

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

MBS Linki

 

27058

4817/22

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

MBS Linki

 

25214

6331/30

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

MBS Linki

 

28786

3194/44 13.12.1983 /180 BKK

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

27787

4857/60

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

MBS Linki

 

25391

4857/30, 39, 4904/3, 4447/48

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.)

MBS Linki

 

27210

4857/51

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

 

25387

Yönergeler

---------------