Sunum Becerileri Eğitimi

İş hayatında başarılı sunumlar hazırlamak ve CV’nize önemli bir kabiliyet eklemek için eğitimimize katılın.

Detay

Günümüz iş dünyasında,  bir hizmet veya ürünü tanıtmak, pazarlamak, için sunumunu nasıl yaptığınız en az o hizmet/ürünün kalitesi kadar önemlidir. Bununla birlikte kişisel kalitenizi göstermek ve düşüncelerinizi etkin olarak iletebilmek için sunum becerilerinizi geliştirmeniz gerekmektedir.

Beden diliniz, ses tonunuz, doğru kişiye doğru mesajı iletebilmeniz, etkili konuşma ile ikna edebilmeniz sunum becerinizin ne kadar iyi olduğu ile ilgilidir.

Eğitim Amacı:

İş yaşamında yapılan sunumların etkinlik ve kalitesini artırmak, en yeni sunum teknikleri ile mesajın en verimli şekilde aktarılmasını sağlamak, daha etkileyici ve başarılı sunumlar yapmak Sunum Becerileri Eğitim Programı, küçük veya büyük topluluk önünde, ürün, hizmet, mal, rapor sunumları yapan kişilere gerekli bilgi, beceri ve yöntemlerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Eğitim sürecinde 5-6 adet sunum yaptırılmaktadır. Bu sunumlardan ikisi kamera ile çekilmekte ve her katılımcıya kendi sunumları daha sonra izlemeleri için hediye edilmektedir. Katılımcılar sunumlarını izlerken güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını fark ederek becerilerini ölçme şansına ulaşmaktadır. Eğitim sürecinde her katılımcı yaptıkları  sunumlar ile ilgili eğitmenden geribildirim alabilmektedir.

İçerik

 • Sunumun Planlanması, ön hazırlık,

 • Görsel Algı

 • Bilginin Görselleştirilmesi

 • Slayt Tasarımı

 • Sunumu Yapılandırma

 • Sunumu Kontrol Edebilme

 • Sahne Korkusu ve Heyecanı

 • Beden dili ve Alan Kullanımı

 • Sunum Esnasında Yapılan Hatalar

 • İzleyici ile Etkileşim

 • Katılımcıyı Kazanma

 • Katılımcıyı Kaybetme

 • Mesajın Etkin İletilmesi

 • Anlatılanların hatırlanması için teknikler

 • Etkili Özetleme ve Kapanış