YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

December 1, 2016

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKLİK:

İnsanların ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA:

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

***Yönetmelikte yüksekte çalışma ile ilgili rakamsal değer verilmemiştir.

 

Yüksekten düşmeyi durdurucu ve önleyici bir kişisel koruyucu donanımlar;

 • Paraşüt tipi emniyet kemeri,

 • Geri sarmalı düşmekten koruyucu makara sistemi

 • Şok emici halat ,

 • Lanyard,

 • Karabina,

 • D halkası,

 • Bel tipi emniyet kemeri, Yatay ve Düşey Yaşam Hatları

 • Oturma kuşakları

 • Kurtarıcı yelekler

 • Ankraj noktaları

 

***Güvenlik ağları kisisel koruyucu donanım değildir, ortama yönelik korumayı sağlayan araçlardır.  

***İSG kuralları açısından, 50 km/saat rüzgar hızından daha fazla hızlarda yüksekte çalışma yapılmamalıdır

*** Dış cephe asansörüne yalnızca Teras ve zeminden binilir ve inilir.

 

Yüksekte çalışmalarda emniyet kemerleri sadece;

 • Sağlam ve standartlara uygun iskelelere

 • Kolon ve kirişler, döşeme, perde gibi yapısal elemanlara

 • Çelik konstrüksiyon elemanlarına

 • Oluşturulmuş standart ankrajlara bağlanabilir.

 

Yüksekte çalışmalarda kullanılan emniyet kemerleri ;

 • Emniyet kemerleri KKD yönetmeliğine göre kategori 3 te yer alır

 • Kapalı alanlarda kullanılan emniyet kemerlerinin kullanılması sırasında genellikle diğer kişisel koruyuculardan (maskeler, solunum cihazları vb.) birlikte kullanılmalıdır Emniyet kemerleri her kullanımdan önce kontrol edilmelidir

 • Emniyet kemerleri standartlara uygun ve CE işaretlemesi yapılmış olacaktır.

 • 4703 sayılı Kanunun 11. ve 12. maddesinde Kategori III içerisinde yer alan fakat CE işareti taşımayan KKD’ler hakkında cezai yaptırımlar bulunmaktadır.

 

KKD Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ içerisindeki kategorilerde işaretleme:

Kategori I – Basit yapıdaki KKD’ler

                    Üretici sorumluluğu alırak AT uygun belgesi düzenler

                    Yalnızca CE işareti zorunluluğu

 

Kategori II: Kategori I ve III’ün dışındakiler

CE işareti zorunluluğu,

Onaylanmış kuruluş inceleme zorunluluğu AT incelemesi

üretici tarafından AT uygunluk beyanı

 

Kategori III - hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan, karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar

CE işareti zorunluluğu,

Onaylanmış kuruluş inceleme zorunluluğu AT inceleme zorunluluğu  

AT incelemesi

ISO 9001

 

Merdivenlerde 4/1 kuralı

El merdivenin düzgün ve yatay bir alana, alt kısmı ile duvar arasındaki mesafe Dikey

boyunun yaklaşık dörtte biri olacak şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

Merdivenlere tırmanırken daima 2 el ve bir ayak veya 2 ayak ve bir el kesinlikle merdivene tutunmalıdır.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikalarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminde yenileme eğitimi almak gerekmemektedir.  5 yılda bir vize işl...

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Yenileme (VİZE) İşlemleri

March 2, 2017

Aralık 2015 tarihli Yönetmelik değişikliğine göre;

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminde yenileme eğitimi...

İşyeri Hekimliği Sertifika Yenileme (VİZE) İşlemleri

March 2, 2017

1/12
Please reload

You Might Also Like: