Zorunlu standart kapsamında neler var?

December 1, 2016

Zorunlu standart kapsamında neler var?

 • Alçak gerilim cihazları                  (73/23/EEC)

 • Basit basınçlı kaplar                    (87/404/EEC)

 • Gaz Yakan Aletler                       (90/396/EEC)

 • Sıcak su kazanları                       (92/42/EEC) 

 • Elektromanyetik uygunluk            (89/336/EEC)

 • Makineler                                  (98/37/EC) 

 • Sivil kullanım için patlayıcılar        (93/15/EEC)

 • Otomatik olmayan tartı aletleri                         (90/384/EEC) 

 • Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar         (94/9/EC)

 • Asansörler                                                    (95/16/EC)

 • Basınçlı kaplar                                               (97/23/EC)

 • İnşaat malzemeleri                                        (89/106/EEC)

 • Kişisel korunma donanımları                            (89/686/EEC)

 • Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar (2000/9/EC)

 • Ölçü Aletleri                                                  (2004/22/EC)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikalarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminde yenileme eğitimi almak gerekmemektedir.  5 yılda bir vize işl...

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Yenileme (VİZE) İşlemleri

March 2, 2017

Aralık 2015 tarihli Yönetmelik değişikliğine göre;

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminde yenileme eğitimi...

İşyeri Hekimliği Sertifika Yenileme (VİZE) İşlemleri

March 2, 2017

1/12
Please reload

You Might Also Like: