March 2, 2017

İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikalarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminde yenileme eğitimi almak gerekmemektedir.  5 yılda bir vize işlemi yaptırmak gerekmektedir. Vize işlemi yaptırmay...

March 2, 2017

Aralık 2015 tarihli Yönetmelik değişikliğine göre;

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin bitiminde yenileme eğitimi almak gerekmemektedir.  5 yılda bir vize işlemi ya...

March 2, 2017

07 Mart 2016 tarihli Yönetmelik değişikliğine göre,

*İşyeri hemşiresi ya da Yönetmelikte geçtiği şekliyle diğer sağlık personeli belgesi olmadığı halde İSGKATİP’te tanımlı olanlar 30 HAZİRAN 2016 tarih...

December 26, 2016

Üst To create your first blog post, click here and select 'Manage Posts' > New Post. Blogs are a great way to connect with your audience and keep them coming back. To really engage your site visitors...

Please reload