Micro MBA Nedir?

Micro MBA, 20 yıllık KaliteAkademi tecrübesiyle sunulan bir eğitim programıdır. Global dünya koşullarında öngörü ve planlama vizyonuna sahip olmayan kişi ve şirketlerin uzun vadeli planlar yapmaları neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Girişim, iş planı ve çıkış stratejileri gibi süreçlerin doğru planlanması ve yönetilmesi yalnızca en doğru mantalite üzerine oturtulduğunda mümkün olabilir.

2013 yılının ilk yarısında Türkiye'de %14,33 oranında şirket iş hayatına başlarken %24,05 oranında şirket ise kurumsal hayatına son vermiştir. Araştırmalar neticesinde bu başarısız sonucun sebebi olarak; Talep Azlığı, Maliyet Yüksekliği ve Kötü Yönetim gibi bazı öngörü eksikliğinden kaynaklanan sorunlar başı çekmektedir.

Dolayısıyla Micro MBA, katılımcılarına gereksiz detaylardan arındırılmış bir Girişimcilik, İş Planı, İş Süreci ve Süreç Yönetimi hakkında tecrübelerle edinilmiş akademik düzeyde bir eğitim sunar.

Micro MBA İçeriği?

Micro MBA Eğitimleri, eğitimi alacak kişilerin niteliklerine göre düzenlenmiştir. Katılımcılarımız bu doğrultuda almak istedikleri eğitimi seçebilirler. Premium Micro MBA Eğitimi tüm eğitimlerin verildiği bir genişletilmiş pakettir. Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyacınız olan eğitim programını seçebilirsiniz.

Artık iş yaşamında hepimiz memur veya çalışan olmaktan taşeron ve işveren olmaya doğru giden bir yapı içerisindeyiz ve gelecek girişimcilikte yatıyor. Şirketlerin yaşamları kısalmaya başladıkça çalışanların da memur değil taşeron olması ağırlık kazanıyor, bu nedenle yakında beyaz yakalıların çoğu kendi işinin sahibi olacak. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, başarılı girişimcilik yolunda, girişkenlikten girişimciliğe geçmek için tüm gerekli bilgi altyapısını kazanarak başarılı bir iş modeli kurmayı ve dünya standartlarında iş planı yapmayı öğreneceklerdir.

GİRİŞİMCİ

-Yalın Girişim

-İş Modeli

-İş Planı

-Proje Yönetimi (Rutin olmayan ve bir kez yapılması gereken işlere yönelik

YÖNETİCİ

-Toplantı Yönetimi

-Zaman Yönetimi

-Değişim Yönetimi

-Kriz Yönetimi (Günlük şirket içi krizlere yönelik)

-İş Etiği ve İtibar yönetimi

-Müzakere Teknikleri

PREMIUM

Girişimci Programı

+

Yönetici Programı

Kimler İçindir?

Micro MBA, hali hazırda üniversite okumakta olup kendisini iş hayatına hazırlamak için gayret eden öğrencilerden, üst düzey çalışan olarak görev yapan yöneticilere kadar herkes için girişimciliğin ve iş planının nitelikleri ve uygulanış biçimi hakkında bilgi sahibi olma fırsatı sağlar ve kurulmuş olan veya kurulacak bir işin, şirketin başarılı yönetimini sağlamak için gerekli becerileri katılımcılarına kazandırmayı hedefler.

Eğitmen

Tufan KARACA

32 yıllık uluslararası üst düzey yöneticilik tecrübesinin yanı sıra, İş Planı alanında kitaplar yayınlamış ve akademik çalışmalar yapmış; Türkiye'nin öncü şirketlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir.