Faydalar

Bu öğe hakkında daha fazla bilgi ekleyin...

İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında iş B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapabilme yetkinliğini devam ettirir. 

Kimler Katılmalı

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ve yürürlükte olan ‘6331 sayılı’ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince ;

 • Mühendislik fakültelerinden mezun tüm mühendisler,

 • Mimarlık fakültelerinden mezun mimar ve iç mimarlar,

 • Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun fizik, kimya ve biyologlar,

 • Teknik eğitim fakültelerinden mezun olmuş öğretmenler,

 • İş sağlığı ve güvenliği programı mezunları,

 • C sınıfı belgesiyle en az 3 yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen mühendis mimar ve teknik elemanlar

 • Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan ve  sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyen mühendis, mimar veya teknik elemanlar

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 • Başvuru dilekçesi

 • Kesin kayıt başvuru formu

 • Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi ve kimlik fotokopisi

 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaksanız (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığınızı gösteren belge (sözleşme veya firma yazısı).

Yer / İkram

Kalite Akademi, İstanbul’da 2, İzmir ve Antalya’da 1’er olmak üzere toplamda 4 şubesi 12 dersliği ile konforlu eğitim salonlarımız ve boğaz manzaralı dersliklerimizde siz değerli katılımcılarımıza içecek & yiyecek ikramlarımızla keyifli bir eğitim ortamı sağlıyoruz.

Detay

İş Sağlığı ve Güveliği (İSG) Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği, 'İSG' Türkiye'de ve diğer uluslarda tüzük ve kanunlarla çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik; işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin (iş kazalarının) ortadan kaldırılması veya azaltılması konularının incelemesi ve uygulamaların bütünüdür.

 • Kimler İş Sağlığı ve Güveliği (İSG) Uzmanı olabilir ?

Kalite Akademi olarak, uzun yıllara dayanan deneyimimiz, eğitim kalitemiz, uzman eğitmen kadromuzla, ismimize yakışan kalitemizle, siz değerli uzmanlarımızın çalışma saatleri düşünülerek programlarımız planlanmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı (B) Temel Eğitimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına göre yapılmaktadır.

Eğitim Detayı

İş Güvenliği Uzmanlığı (B) Temel Eğitimi örgün olarak Kalite Akademi Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Yenileme eğitimini tamamlayan katılımcıların Bakanlık Onaylı sertifikaları Kalite Akademi tarafından katılımcılara teslim edilir.

Eğitim planımız;

Uzaktan,

Yüz yüze,

Uygulama olmak üzere üç ayrı bölümden oluşur.

Yasal düzenlemelere göre teorik ve uygulamalı eğitim olmak üzere ikiye ayrılır. Eğitimlerin teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı ise 40 saatten az olamaz.

Teorik eğitim en fazla yarısı uzaktan eğitim olarak verilebilir. Teorik eğitimlerin yarısının (90 Saat) uzaktan eğitim metodu ile yapılması halinde, öncelikle 90 saatlik bu eğitimin tamamlanması, ardından yüz yüze eğitimin yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitimi tamamlamayan katılımcılar yüz yüze eğitime başlayamazlar.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ve yürürlükte olan ‘6331 sayılı’ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince ;

-       Mühendislik fakültelerinden mezun tüm mühendisler,

-       Mimarlık fakültelerinden mezun mimar ve iç mimarlar,

-       Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun fizik, kimya ve biyologlar,

-       Teknik eğitim fakültelerinden mezun olmuş öğretmenler,

-       İş sağlığı ve güvenliği programı mezunları,

iş sağlığı ve güveliği (İSG) uzmanı olabilirler.

 • Sertifika programının faydaları nelerdir?

Ülkemiz, yapılan istatistikler sonrasında dünya çapında en fazla yaralı ve ölümlü iş kazasının rastlandığı ülkeler arasında ilk sıralardaki yerini korumaktadır.

Bu durumun önüne geçilmesi amacı ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından düzenlenen yasalar doğrultusunda bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri tespit ederek uygun çalışma ortamını yaratmak İSG uzmanın en başlıca görevidir.

Bu sertifika programı sayesinde bakanlık tarafından düzenlenip ‘uzman’ sıfatı kazanmış mimar, mühendis ve teknik elemanların çalışanların haklarından ziyade doğru teknikleri kullanarak iş verini de koruduğu, faaliyetlerini en sağlıklı şekilde devam ettireceği ayrı bir gerçektir. 

Kalite Akademi olarak, uzun yıllara dayanan deneyimimiz, eğitim kalitemiz, uzman eğitmen kadromuzla, ismimize yakışan kalitemizi koruyor, siz değerli hekimlerimizin çalışma saatlerini düşünerek programlar planlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı (İSG) eğitimlerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili mevzuat ve müfredatına göre yapılmakta olup, ilk kez belge alacaklar için “C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitimi”, sertifika süresi dolanlar için ise “C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimi” olarak iki başlık altında toplanmaktadır. 

Eğitim Detayı: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı temel eğitim programı yasal düzenlemelere göre teorik ve uygulamalı eğitim olmak üzere ikiye, sınıflandırma olarak üçe (C Sınıfı / B Sınıfı / A Sınıfı) ayrılmaktadır. Eğitimlerin teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı ise 40 saatten az olamaz. Program içeriği;

 • Uzaktan eğitim,

 • Yüz yüze eğitim,

 • Uygulamalı eğitim olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır.

Teorik eğitim en fazla yarısı uzaktan eğitim olarak verilebilir. Teorik eğitimlerin yarısının (90 Saat) uzaktan eğitim metodu ile yapılması halinde, öncelikle 90 saatlik bu eğitimin tamamlanması, ardından yüz yüze eğitimin yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitimi tamamlamayan katılımcılar yüz yüze eğitime başlayamazlar.

İçerik

Programın içeriği belirlenirken ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate alınmıştır. Ayrıca seçilen bu konular; makro ölçekte ve işletme düzeyinde (tehlike sınıfına uygun) politika, mevzuat ve teknik - sağlık alt başlıklar şeklinde sıralanmıştır.

Üç sınıfa ayrılmış olan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları iş yerleri dikkate alınmıştır. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, kişisel koruyucu donanım ve ergonomi gibi konulara ağırlık verilmiş, bununla birlikte, (A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeliye ek olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilmiştir. Her üç sınıf uzmanlık için düzenlenecek eğitimlerde, çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi gibi konular ise her işyerinde aynı öneme sahip olmaları nedeniyle aynı oranda verilmektedir.

C sınıfı İSG uzmanları mevzuat gereğince 3 yıl bir fiil olarak İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak faaliyetlerini devam ettiriyor olurlarsa tehlikeli sınıf olan B sınıfına, B sınıfında yine bir fiil olarak 4 yıl İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak faaliyet gösterirlerse A Sınıfı uzman olabilme hakkına sahip olabilirler.

İSG uzmanlarının sertifika süreleri 5 yıl olup, 3 veya 4. Yıl sonun da bir üst sınıfa geçmeyi tercih etmezler ise “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimi”nekatılarak sertifika sürelerini 5 yıl daha uzatabilirler.

Eğitmen

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca eğitimleri vermeye yetkilendirilmiş uzman eğitmen kadromuzla hizmet vermekteyiz.

Esaslar

İş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programlarının; yüz yüze, uzaktan ve uygulama olmak üzere üç ayrı bölümden oluşması nedeniyle programın esasları bu üç bölüm için ayrı ayrı belirlenmiştir.

 a) Programın yüz yüze eğitimle yürütülen bölümü ile ilgili esaslar

 1. Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir.

 2. Bir ders saati, 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresi olarak planlanmalıdır.

 3. Saat 21:00`dan sonra eğitim yapılmamalıdır.

 4. Her ders; giriş, gelişme ve kapanış/sonuç etkinlikleri olarak yürütülmelidir.

 5. Eğitim programında yer alan ilk 9 konunun sıralaması değiştirilmemeli ve bu konularla programa başlanmalıdır. Diğer konuların veriliş sırası, Bakanlığın uygun gördüğü biçimde değiştirilebilir.

 6. Derslere ayrılan sürelerde, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim için ders saati belirtilmiş ise, öncelik bu dersin uzaktan eğitim bölümüne verilecektir. Aynı dersin uzaktan eğitimle alınması gereken bölümü tamamlandıktan sonra alınacak yüz yüze eğitimlerde öğrenilen bilgilerin tartışılması, katılımcıların sorularının ya da anlaşılamayan konuların açıklaması şeklinde yürütülmesi sağlanacaktır.

Please reload