KALİTE İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ


Kalite İlkyardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği dahilinde “İlkyardım Eğitimleri ve İlkyardım Sertifikası” vermeye yetkilendirilmiş ilk kurumdur. Yasal bir zorunluluk olan ilkyardım eğitimini, Sağlık Bakanlığı’nın eğitim vermeye yetkili kıldığı sağlık profesyonelleri tarafından oluşmuş uzman, bilgili ve tecrübeli bir kadroya sahip Kalite İlkyardım Eğitim Merkezi’nden alabilirsiniz.

Bilinçli yapılan ilkyardım müdahalelerinin, ev ve işyerlerindeki kazalarda, trafik kazaları ya da doğal afetlerde yaşanabilecek kazalarda, kazazedenin iyileşme sürecine katkı sağladığı hatta hayatını bile kurtarabildiği unutulmamalıdır.

İster özel sektörde olun isterseniz de kamuda, meydana gelebilecek iş kazalarından, çalışanlarınızın ve işletmenizin mümkün olabilecek en düşük zararla kurtulmasını sağlamak için, eğitime ve danışmanlığa ihtiyaç duyduğunuz her anda Kalite İlkyardım Eğitim Merkezi yanınızda.

Eğitim grupları bakanlık tarafından 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir.

Kurum içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.

 

KALİTE İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİM MERKEZİ

Bireylerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilebilmesi için, her kamu ve özel kurumda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurması zorunluluğu, beraberinde eğitmen ihtiyacının da artmasına neden olmuştur.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi, ilkyardım bilgi ve becerilerine hakim ilkyardım eğitmenleri yetiştirir. İlkyardım eğitmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlayan programın içeriği, Bakanlık tarafından ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda belirlenir.

İlkyardım Eğitici Eğitim programlarına; tıp doktorlarından sağlık memurlarına, diş hekimlerinden eczacılara, sosyal hizmet uzmanlarından emekli sağlık çalışanlarına kadar birçok kişi katılabilir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi; Tıp Doktorları için, Eğitim Becerileri Eğitimi: 3 gün Toplam Süre: 5 gün Diğer Sağlık Personeli için, (Tıp doktorları da bu programa katılabilir.) Standart İlkyardım Eğitimi: 5 gün [40 saat] İlkyardım Eğitimci Eğitimi: 3 gün Toplam Süre: 5+3 gün (8 gün)