Etkili İletişim Becerileri Eğitimleri

İş hayatında başarılı olmanın anahtarı olan Etkili İletişimin temelleri nelerdir?

içerik

 • Etkili İletişim Bilincinin Oluşturulması

 • Etkili İletişim Teknikleri

 • Beden Dilinin Analiz Edilmesi

 • Beden Dilini Analiz Edebilme Becerisi

 • Beden Dilinin ve Ses Tonunun Doğru Kullanımı

 • Geri Bildirim

 • İletişim Engelleri

 • İkna Yöntemleri

 • Hayır Diyebilme

 • Zaman Yönetimi

 • Stres Yönetimi

 • Öfke Yönetimi

 • Yararlı İletişim Teknikleri

 • Dinleme

 • Yapıcı Tartışma

 • Doğru Eleştiri Yapabilme

 • Soru Sorma Teknikleri

 • Fikir Geliştirme

 • Empati Kurma

Detay

Doğru ve etkin iletişim, dinleme, anlama, anlatma yetilerini geliştirip hayatınızın her alanını daha keyifli hale getirir.
Sağlıklı ve doğru iletişim kurabilmek başarı ve özgüveni de beraberinde getirecektir.

Eğitim Amacı: 
• Etkili iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve kişisel becerilerin gelişimini sağlamak
• İş yaşamında ve özel yaşamda karşılaşılan iletişim kaynaklı problemlerin çözümünü kolaylaştırmak
• Kişilerin, iletişimi doğru yönetebilmelerini sağlamak
• Kişisel ve kurumsal başarının gelişimine katkıda bulunmak